A presenza da Igrexa nas mobilizacions obreiras de 1972 en Ferrol e Vigo

Autor: HOAC Galicia
Diseño de portada: Publicaciones HOAC
Fotografía de portada: Francisco Fernández Porto
Depósito legal: C370-2022

Marzo 2022

Colabora: Ediciones HOAC

Agradecemos as orientacións e suxerencias a Paco Porcar e as autorizacións para a publicación das fotografías deste folleto ao bispado de Mondoñedo-Ferrol, a Rafael Pillado, á Asociación Cultural Fuco Buxán e á Fundación 10 de marzo de CCOO

Índice

1. Presentación
2. Contexto político-social
3. Contexto eclesial
4. Ferrol
4.1. Antecedentes
4.2. Orixe do conflito
4.3. Os sucesos de marzo
4.4. Consecuencias
4.5. Implicación da Igrexa
5. Vigo
5.1. Antecedentes
5.2. A folga de setembro
5.3. Consecuencias
5.4. Implicación da Igrexa
6. Conclusións
7. Cuestionario
–Anexo. Homilía de Mons. Araúxo
–Bibliografía e fontes consultadas